Τιμές

Από 01 Απριλίου έως 15 Ιουλίου και 25 Αυγούστου έως Απρίλιο

1ΚΛΙΝΟ
από 15€ έως 35€/ημέρα
2ΚΛΙΝΟ
από 25€ έως 45€/ημέρα
3ΚΛΙΝΟ
από 35€ έως 85€/ημέρα
4ΚΛΙΝΟ
από 50€ έως 90€/ημέρα

Από 15 Ιουλίου έως 25 Αυγούστου

1ΚΛΙΝΟ
από 15€ έως 35€/ημέρα
2ΚΛΙΝΟ
από 30€ έως 85€/ημέρα
3ΚΛΙΝΟ
από 40€ έως 120€/ημέρα
4ΚΛΙΝΟ
από 50€ έως 130€/ημέρα
ambrosia-cretan-products